jesteśmy zespołem specjalizującym się w rozwiązywaniu problemów

Nasze usługi

Tworzymy aplikacje internetowe i mobilne dla biznesu, przemysłu, nauki i organizacji pozarządowych.
Go to Geoankieta

Geoankieta

Geoankieta jest kwestionariuszem online połączonym z interaktywną mapą, który pozwala na zbieranie dwóch rodzajów danych: dane bezpośrednio połączone z obiektami geograficznymi oraz dane nie posiadające odniesienia przestrzennego. Atrybuty przestrzenne są zbierane poprzez rysowanie na interaktywnej mapie obiektów wektorowych w postaci punktów, linii lub poligonów. Każdy z obiektów geograficznych może być podłączony do zestawu pytań odnoszących się do jego lokalizacji.

Go to DeepSleep

DeepSleep

DeepSleep jest innowacyjnym rozwiązaniem pomagającym rodzicom oraz terapeutom dziecięcym w monitorowaniu, analizowaniu i polepszaniu cyklu snu u dzieci w wieku 0-6 lat. Składa się z trzech oddzielnych elementów: urządzenia do monitorowania snu, dedykowanej aplikacji na smartfon i usług w chmurze. Razem zapewniają porady terapeutyczne w czasie rzeczywistym, pomoc w poprawianiu nieprawidłowych wzorców zachowań i stabilizowaniu cykli snu i budzenia.

Go to AdWise

AdWise

AdWise jest systemem lojalnościowym do dystrybucji zniżek opartym o model marketingu wielopoziomowego. Użytkownicy zbierają wirtualne karty zniżkowe i dostają bonusy przy każdym ich użyciem.

O nas

Tworzymy aplikacje internetowe i mobilne dla biznesu, przemysłu, nauki i organizacji pozarządowych.
blockchain, crypto currency, machine learning, multiple criteria decision analysis, sharing economy, metaheuristics optimization

Our research interests include: blockchain, machine learning, knowledge discovery, image and sound recognition, metaheuristics optimization, multiple criteria decision analysis, investor wallets‘ optimization, cryptocurrency markets and participatory economy.

We love Python, Java, Javascript, React, Angular, C++ and all great related frameworks.

Together with our clients, we build our solutions based on Design Thinking methodology. This approach gives us a deep understanding of our customer’s background and his/her real issues. Getting more and more empathy, we brainstorm solutions and choose best options to make prototype. After several iterations, we start building the final product according to Scrum methodology, with technologies suitable for a particular solution.

  • Django, NumPy, SciPy

  • AngularJS, JQuery, React

  • Android, iOS, Xamarin

  • C, C#, Go, Java (Play, Eclipse RCP)