Warunki korzystania z aplikacji mobilnej TwojaTrasa

TwojaTrasa jest aplikacją przeznaczoną do monitorowania zachowań transportowych mieszkańców. Zbiera ona informacje dotyczące zmian lokalizacji uczestników badań w czasie rzeczywistym. Służy ona wyłącznie celom naukowym. Uzyskane informacje nie będą udostępniane osobom trzecim i wykorzystywane w celach innych niż naukowe. „Ślady” zachowań transportowych uczestników badania będą zbierane i zapisywane w zbiorczej bazie danych. Po opracowaniu wyników nie będzie możliwa identyfikacja zachowań transportowych konkretnej osoby. Numery telefonów osób biorących udział w badaniu nie będą wykorzystywane i udostępniane osobom trzecim. Mogą posłużyć jedynie w celu kontaktu osób prowadzących badania z ich uczestnikami (np. w celu podpisania umowy).

Uzyskane w badaniu dane zostaną wykorzystane wyłączenia na potrzeby realizacji projektu „Rola infrastruktury transportu publicznego w kształtowaniu struktur przestrzennych i zachowań komunikacyjnych na obszarach zurbanizowanych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO‐2015/17/D/HS4/00270) i realizowanego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Instalacja i działanie aplikacji są całkowicie bezpieczne dla telefonów komórkowych, a ich użytkownicy przez cały okres badania pozostaną anonimowi